Metodologia

 

Fases d’un cicle deliberatiu

Es dedicarà un cicle deliberatiu a cadascuna de les temàtiques escollides. Cada cicle durarà entre 2 i 3 mesos.

Per cada temàtica, es formarà un grup de treball que inclourà experts i entitats socials dedicats al tema. Tal grup formularà un diagnòstic i un recull de propostes per avançar en la matèria a nivell de país.

A partir d’aquí, s’engegarà un període de jornades informatives. Experts i gent entesa en cadascuna de les qüestions participarà en actes (que inclouran xerrades, participació als mitjans, publicació de vídeos, etc.) per familiaritzar als ciutadans amb les problemàtiques i possibles solucions relacionades amb el tema. Les arrels locals s’encarregaran de fer arribar el debat al seu barri o poble.

 

Es concretarà un dia per tal que, un cop acabades les jornades informatives, tot el país deliberi sobre el tema escollit. Les arrels locals s’encarregaran de coordinar i moderar les assemblees veïnals on es debatran les propostes formulades pel grup d’experts. A través d’un arbre d’assemblees (vegeu-ne l’explicació a l’apartat següent), els portaveus locals traslladaran els resultats de la deliberació a enllaços comarcals. Finalment, les propostes consensuades es lliuraran al Parlament de Catalunya.

Un cop acabat el procés deliberatiu assambleari, Som Poble i Decidim vetllarà perquè les decisions resultants es ratifiquin en un multireferèndum vinculant – implicant així a una majoria de la població -, i siguin aplicades a nivell institucional.

 

Metodologia assambleària

Les arrels locals coordinaran les assemblees veïnals on es deliberarà sobre les matèries escollides. Els ciutadans que vulguin participar de les assemblees debatran les propostes repartits en grups d’entre 5 a 8 persones. Cadascun dels grups escollirà un portaveu o enllaç que, al final del debat, posarà en comú les decisions preses pel grup amb la resta de portaveus. Els portaveus seran escollits per consens en cada ocasió pels integrants de les assemblees. La seva tasca consistirà en consensuar canvis en les propostes debatudes amb la resta de portaveus, tot mantenint la voluntat del grup a qui representen.

Cada assemblea veïnal nomenarà dos portaveus que traslladaran un recull i síntesi de resultats a l’Assemblea del Municipi. Formant un arbre d’assemblees, les Assemblees Comarcals seran integrades per un o dos portaveus de cada municipi. Finalment, l’Assemblea de País s’integrarà pels portaveus comarcals i s’encarregarà de lliurar les propostes acordades al Parlament de Catalunya.

 

Com ho farem vinculant?

Una alta participació deliberativa i superar el 50% dels vots al multireferèndum donarà plena legitimitat democràtica a les propostes. Si els resultats no són tinguts en compte, la mobilització pacífica i democràtica sostinguda del poble farà que ho siguin.

 

Suport i formació metodològica

Es facilitarà suport suport als grups dinamitzadors locals de les següents formes:

  • formació metodològica sobre com organitzar i dinamitzar els diàlegs a les assemblees veïnals.
  • explicació detallada sobre el conjunt del procés i un vídeo explicatiu sobre el mètode assambleari.
  • informe sobre les propostes de partida dels entesos en cada matèria, que es difondran prèviament en diferents formats: conferències, web, vídeo, etc..

Ompliu el formulari si voleu col·laborar a dinamitzar els diàlegs temàtics al vostre municipi o barri.