Temes i calendari

 

Quins temes tractarem?

Complementàriament a altres processos com els debats ciutadans promoguts pel Govern o per moviments socials, decidim mesures sobre temes vius avui per:

    1. frenar el canvi climàtic

    2. la igualtat de gènere

    3. solucionar el problema de l’habitatge

    4. regenerar el model econòmic

    5. fer efectiva una democràcia participativa

Un cop creada una estructura democràcia participativa permanent, podrem tractar tots els temes que considerem necessaris sense limitacions: model sanitari, model educatiu, defensa, territori, cooperació internacional, etc..

Aquestes temàtiques es volen integrar, coordinar i reforçar recíprocament amb altres processos participatius que s’engeguin al país.

Calendari

Els portaveus dels grups dinamitzadors territorials establiran el programa de debats segons les circumstàncies vigents.

D’entrada, es preveu que el procés s’estengui de la tardor del 2020 a la tardor del 2021. Es preveu, orientativament, tractar una temàtica de les 5 previstes cada 2 o 3 mesos.  El dia de les jornades deliberatives de cada cicle temàtic serà el mateix per a tot el país.