Les arrels locals dinamitzadores s’encarregaran d’organitzar i de moderar les assemblees de ciutadans a cada poble i barri del país. Seran integrades per totes aquelles persones i entitats que vulguin implicar-s’hi, a excepció de partits polítics i càrrecs electes. Tu també hi pots participar!